fotball

Elektrosjokk Fotball

Mange lurer nok på hva Elektrosjokk Fotball er. Og kort fortalt så er det fare for strøm i foten mens man spiller fotball ???? Så enkelt som det!
Stikkordene er skriking, klaging, "filming" og mye snåle fotball skills!

6-10 spillere er på banen samtidig og utstyrt med et strømførende bånd rundt låret over kneet. Disse båndene styres fra fjernkontroller med en ofte kalt sadist i andre enden!

Fjernkontrollene er utstyrt med 3 valgmuligheter:
1. Liten “karamell”
2. Sabla stor “karamell”
3. Lure “karamell” (vibrator)

Fjernkontrollene styres av instruktør og evt. de som venter på spillebytte.

 

 

Viktig!
18 års grense for Elektrosjokk Fotball.

Elektrosjokk fotball er fotball der deltagerne er utstyrt med dressurhalsbånd for hund, montert på fot. Deltager vil få støt som vil gi en stikkende opplevelse.

All form for støt/strøm kan være farlig for de som har dårlig hjerte, hjertelidelse eller operert inn apparater i tilknyting til hjerte eller andre funksjoner i kroppen.

Deltager bekrefter med underskrift ovenfor Sport og Moro AS at deltager er 18 år og opplyst med advarsel og de farer som kan være tilknyttet Elektrosjokk Fotball og at deltager har selv godkjent at man kan og er i god helse for å utøve denne aktiviteten.

Verge for de under 18 år.
Elektrosjokk Fotball kan utøves ned til 16 år. Verge sin signatur bekrefter at verge og deltager er innforstått med advarsel og de farer som kan være tilknyttet Elektrosjokk Forball. Og at verge tar det fulle ansvaret.